Programul Împreună acasă

Programul Împreună acasă

Susținem activitățile din programul „Copii singuri acasă” derulat de Salvați Copiii România pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și persoanele în grija cărora au rămas.
Pe lângă lipsa afecțiunii părinților, copiii sunt expuși mai multor riscuri: abandon școlar, autoizolare, tulburări emoționale și comportamentale.

1. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, www.copii.ro (sursa: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului)
2. Ministerul Educației Naționale (sursa: Inspectoratele Școlare Județene – datele nu cuprind copiii de vârstă antepreșcolară și copiii neînscriși la școală/grădiniță sau în abandon școlar)
3. UNICEF, Alternative Sociale şi Gallup România, 2008

Ce ne propunem?

Acțiuni teritoriale

Să susținem activitățile pentru copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din cele 5 centre de zi din orașele Brașov, Craiova, Târgu Mureș, Piatra Neamț, București sau din comunități rurale/urbane mici din Brașov, Dolj, Mureș, Neamț și Municipiul București.


Sprijin

Să sprijinim cel puțin 350 de copii și 200 de persoane în grija cărora rămân acești copii, din punct de vedere: psihologic, social, educațional.


Instruire și Consiliere

Să instruim și să consiliem cel puțin 160 de profesioniști din domeniul asistenței sociale, educației și justiției și reprezentanți ai grupurilor comunitare consultative, în vederea dezvoltării capacității instituțiilor în care activează de a oferi servicii de calitate copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate și de a aplica corespunzător legislația.


Caravane locale

Să informăm și consiliem mai mult de 4000 de persoane, preponderent din localități rurale, în cadrul caravanelor locale, cu privire la efectele plecării părinților asupra copiilor rămași acasă, modalități de diminuare a acestora și obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

Credem cu tărie în misiunea noastră de a-i sprijini pe copiii rămași acasă. Până acum, copiii care au beneficiat de programul realizat de Salvați Copiii au avut rezultate foarte bune. Evaluările arată că 84% dintre copii și-au îmbunătățit abilitățile emoționale și sociale, iar 67% nu mai prezintă simptome de anxietate sau depresie. Însă programul de consiliere este prezent acum în doar 14 județe și ne dorim să ajutăm și mai mulți copii. De aceea, ajutorul tău este atât de important.

DONEAZĂ ȘI TU ►